Standard Svensk standard · SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Standarden innehåller riktlinjer inför val av strategi och system för uppvärmning av sakrala byggnader som kyrkor, kapell, moskéer och synagogor.

Syftet med riktlinjerna är att förebygga skador på objekt av kulturhistoriskt värde samt att skapa ett energieffektivt och långsiktigt hållbart användande av byggnaden. Standarden är tillämplig både för kulturhistoriska byggnader och för byggnader som innehåller kulturhistoriska föremål. Den är ett stöd för förvaltare av sakrala byggnader, för yrkesverksamma inom byggnation, uppvärmning och konservering samt för handläggare och beställare. Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage.

I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades den 17 januari 2012 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Kyrkor och andra sakrala platser är viktiga delar av vårt gemensamma kulturarv. De omfattar också ett rikt innehåll av interiörer, inventarier och föremål som behöver bevaras för framtida generationer. Ett olämpligt inomhusklimat kan ge upphov till såväl allvarliga skador som onödigt hög energiförbrukning. Renovering eller byte av värmesystem har kritisk påverkan på byggnaden och dess inventarier.

Äldre sakrala byggnader har ofta speciella förutsättningar. Byggnaden kan vara uppförd i en äldre byggnadsteknik, använts sporadiskt under vissa perioder och kan innehålla ömtåliga inventarier eller dekorationer. Förr saknades ofta också uppvärmningssystem. Idag ställs andra krav på uppvärmning och energieffektivisering. Dessa krav kan stå i konflikt mot ett långsiktigt bevarande av de kulturhistoriska värdena.

Denna standard ger vägledning för både arbetsprocess och uppvärmningsstrategi och ger förutsättningar för att välja det bästa alternativet.

Informationsblad om SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse (PDF)

Omfattning
This European Standard provides guidelines for the selection of heating strategies and heating systems in churches, chapels and other places of worship such as mosques and synagogues, in order to prevent damage to cultural property while at the same time creating an indoor climate that allows for a sustainable use of these buildings. It applies to most kinds of places of worship regardless of size and construction. This European Standard applies not only to the introduction of new heating systems but also to the replacement of old ones. This European Standard applies to buildings that are part of cultural heritage or that house cultural heritage objects. This European Standard deals with indoor climate conditions, heating strategies and technical solutions for their implementation but not with the technical equipment itself.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15759-1:2011

Bevarande av kulturarv - Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship

Artikelnummer: STD-82459

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-08

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 15759-1:2011