Standard Swedish standard · SS-EN 15759-1:2011

Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15759-1:2011

Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 097 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I det här dokumentet specificeras riktlinjer för val av uppvärmningsstrategier och värmesystem i kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse, som moskéer och synagogor, i syfte att förebygga skada på kulturarv och samtidigt skapa ett inomhusklimat som tillåter hållbar användning av dessa byggnader. Den är tillämplig för de flesta platser av sakral betydelse, oavsett storlek och utförande. Denna Europastandard är tillämplig inte bara vid introduktion av nya värmesystem, utan också vid byte av befintliga.
Detta dokument är tillämpligt för byggnader som ingår i kulturarv eller som inrymmer kulturarvsobjekt. Denna europeiska standard behandlar inomhusklimatförhållanden, uppvärmningsstrategier och tekniska lösningar för implementering av dem, men inte själva den tekniska utrustningen.

Subjects

Items of art and handicrafts. Cultural property and heritage (97.195)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15759-1:2011

Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 097 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-80038123

Edition: 1

Approved: 12/8/2011

No of pages: 32

Also available in: SS-EN 15759-1:2011