Standard Svensk standard · SS-EN 15803:2009

Konservering av kulturobjekt - Provningsmetoder - Bestämning av vattenånga permeabilitet (dp)

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the water vapour permeability (WVP) of porous inorganic materials used for and constituting cultural property. The method may be applied to porous inorganic materials either untreated or subjected to any treatment or ageing.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Test methods - Determination of water vapour permeability (dp)

Artikelnummer: STD-72087

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-17

Antal sidor: 24