Standard Svensk standard · SS-EN 16572:2015

Bevarande av kulturarv - Ordlista för tekniska termer avseende putsbruk på murverk på byggnader och byggnadsverk med kulturvärden

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard describes the terminology for mortars used in the field of cultural heritage.
NOTE In addition to terms used in the three official CEN languages (English, French and German), this European Standard gives the equivalent terms in Dutch, Italian, Greek, Swedish and Spanish; these are published under the responsibility of the member body/National Committee for NEN, UNI, ELOT, SIS and AENOR and are given for information only. Only the terms and definitions given in the official languages can be considered as CEN terms and definitions.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Glossary of technical terms concerning mortars for masonry, renders and plasters used in cultural heritage

Artikelnummer: STD-8015412

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-11

Antal sidor: 40