Standard Svensk standard · SS-EN 16322:2013

Bevarande av kulturarv - Testmetoder - Bestämning av porösa oorganiska materials torkegenskaper

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the drying behaviour of porous inorganic materials used for and constituting cultural property. The method may be applied to porous inorganic materials either untreated or subjected to any treatment or ageing.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Test methods - Determination of drying properties

Artikelnummer: STD-99598

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-06

Antal sidor: 24