Standard Svensk standard · SS-EN 17488:2021

Bevarande av kulturarv - Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17488:2021

Bevarande av kulturarv - Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Detta innehåller standarden SS-EN 17488:2021

Standardens övergripande syfte är att ge vägledning i hur man utför tester för att kunna välja den mest skonsamma rengöringsmetoden av kulturarvsobjekt av sten, puts, tegel, betong, gips eller andra oorganiska material.

Det finns många rengöringsmetoder att välja mellan och den rengöringsmetod en beställare, utförare eller förvaltare väljer, får inte skada vare sig objektet, utföraren, omgivningen eller brukarna av ett objekt. Standarden beskriver metoder för att utvärdera både effektivitet och potentiella risker med en rengöringsmetod, samt hur tester och analyser kan göras i fält och i laboratorium. Den är tillämpbar på både flyttbart och fast kulturarv, och omfattar inte muralmåleri, bemålade eller polykroma ytor.

Läs mer i informationsbladet nedan.

Övriga dokument:

Informationsblad för SS-EN 17488:2021

Omfattning
This document gives the test methodology for evaluation of both harmfulness and effectiveness of a cleaning method as applied to porous inorganic materials. Mural paintings and polychromy are excluded.
Evaluation includes the use of on-site analyses and/or laboratory studies.
The evaluation of the potential harm has a higher priority than the effectiveness in order to prevent overcleaning. It is important that cleaning is always at the minimum level deemed effective and that it respects the original surface and finishes. Overcleaning is a term used to indicate that irreversible damage has been done by the unnecessary removal of materials, which are part of the value of the object.
This document applies to:
a) Part A: all methods of cleaning, which have characteristics of parameterization and reproducibility (see EN 17138).
b) Part B: all new methods that are under development.
This document applies to evaluate the optimum methods for cleaning and the optimization of the parameters of the selected cleaning process.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17488:2021

Bevarande av kulturarv - Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Procedure for the analytical evaluation to select cleaning methods for porous inorganic materials used in cultural heritage

Artikelnummer: STD-80030195

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-06

Antal sidor: 60