Standard Svensk standard · SS-EN 15886:2010

Bevarande av kulturarv - Provningsmetoder - Bestämning av kulör på en yta

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard describes a test method to measure the surface colour of porous inorganic materials, and their possible chromatic changes. No reference to the appearance of glossy surfaces is described. The method may be applied to porous inorganic materials either untreated or subjected to any treatment or ageing.

The method is suitable for the measurement of colour coordinates of:
- representative surfaces of specimens, see 3.11;
- representative surfaces of objects, indoors or outdoors.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces

Artikelnummer: STD-75710

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-18

Antal sidor: 20