Standard Svensk standard · SS-EN 16648:2015

Bevarande av kulturarv - Transportmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16648:2015

Bevarande av kulturarv - Transportmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Denna standard innehåller krav och rekommendationer för säker transport av kulturföremål.

Ett kulturföremål behöver emellanåt transporteras från en plats till en annan. En transport innebär alltid risk för skador på objektet. Transporten kan avse en flytt från ursprunglig plats, mellan magasin eller till och från utställningar. Behovet av transport uppstår också i samband med in- och utlån mellan museer, både nationellt och internationellt. Risken för skador minskas genom att föremålet packas på ett lämpligt sätt och att de inblandade parterna har rätt kunskap och kompetens.

Syftet med denna standard är att minska risken för skador på kulturföremål i samband med transport. Den riktar sig till de personer och organisationer som på olika sätt är involverade i transportkedjan. Standarden innehåller krav och rekommendationer för säker transport av flyttbart kulturarv och kulturföremål. Den beskriver bland annat de olika rollerna och momenten i transportkedjan, åtgärder före transport och specifikationer för temporära lagringsutrymmen. Kurirens roll och ansvar specificeras särskilt. Därutöver omfattar standarden också riktlinjer för planering av rutt och rekommendationer beroende på val av transportmedel.

Standarden har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of cultural heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Standarden publicerades 2015 och tillhandahålls i Sverige genom Svenska institutet för standarder, SIS.

Informationsblad om SS-EN 16648:2015

Bevarande av kulturarv - Transportmetoder (PDF)

Omfattning
Denna Europastandard definierar principer som ska beaktas vid transport av flyttbart kulturarv i enlighet med EN 15946.

Ämnesområden

Övrigt (55.180.99) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16648:2015

Bevarande av kulturarv - Transportmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Transport methods

Artikelnummer: STD-80022573

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-23

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 16648:2015