Standard Svensk standard · SS-EN 16455:2014

Bevarande av kulturarv - Bestämning av lösliga salter i natursten och liknande material som används i det byggda kulturarvet

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>

Omfattning
This European Standard provides a methodology for the qualitative and quantitative analysis of anions and cations obtained by dissolution of soluble salts present in either natural stone or other porous inorganic materials constituting cultural heritage and in materials and products used for their restoration. The methodology requires samples to have been taken from the cultural property.
The main ions considered in this standard are:
Cl-, NO2-, NO3-, SO42 -, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Extraction and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in and from cultural heritage

Artikelnummer: STD-102910

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-16

Antal sidor: 20