Standard Svensk standard · SS 628102

Dokumentförvaring - Fästhål för dokument

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Document retention - Holes for filing purposes

Artikelnummer: STD-28087

Utgåva: 4

Fastställd: 2000-06-06

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 628102