Standard Svensk standard · SS-ISO 11800

Dokumentation - Förlagsbindning av böcker - Material och metoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11800

Dokumentation - Förlagsbindning av böcker - Material och metoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Den här internationella standarden specificerar metoder och material för tillverkning som ger hållbar bindning för böcker med omslag tillverkade i kommersiella kvantiteter. Den berör inte bokbindning för hand, inslagning eller bindning av arkivmaterial. Inte heller berör den konstnärlig bokbindning vars primära syfte inte är att skydda ett bokblock (till exempel skulpterad konst utformad kring ett bokliknande material).
Den här internationella standarden har två normativa bilagor och en bilaga med ett antal riktlinjer, som var och en specificerar kraven för sin respektive typ av bindning.
Bindning av kategori A (bilaga A) avser
— böcker för permanent bevarande,
— böcker tillverkade för intensiv användning under långa tidsperioder, t.ex. referensböcker,
— värdefulla volymer som kräver varaktigt skydd,
— objekt med ett varaktigt estetiskt värde.
Bidning av kategori B (bilaga B) avser
— böcker och tidskrifter med omslag för permanent bevarande,
— böcker och tidskrifter tillverkade för intensiv användning under långa tidsperioder,
— värdefulla volymer som kräver varaktigt skydd,
— objekt med ett estetiskt värde.
Riktlinjer som specificerar rekommenderade metoder och material för tillverkning av limbundna böcker med omslag finns i bilaga C. Bilaga D innehåller uppgifter om föreslagna tillämpningsområden för bindningar av kategori A och B samt för limbundna böcker.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11800

Dokumentation - Förlagsbindning av böcker - Material och metoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Requirements for bindning materials and methods used in the manufacture of books

Artikelnummer: STD-63428

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-08

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-ISO 11800