Standard Swedish standard · SS-ISO 11800

Information and documentation - Requirements for bindning materials and methods used in the manufacture of books

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 11800

Information and documentation - Requirements for bindning materials and methods used in the manufacture of books
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Den här internationella standarden specificerar metoder och material för tillverkning som ger hållbar bindning för böcker med omslag tillverkade i kommersiella kvantiteter. Den berör inte bokbindning för hand, inslagning eller bindning av arkivmaterial. Inte heller berör den konstnärlig bokbindning vars primära syfte inte är att skydda ett bokblock (till exempel skulpterad konst utformad kring ett bokliknande material).
Den här internationella standarden har två normativa bilagor och en bilaga med ett antal riktlinjer, som var och en specificerar kraven för sin respektive typ av bindning.
Bindning av kategori A (bilaga A) avser
— böcker för permanent bevarande,
— böcker tillverkade för intensiv användning under långa tidsperioder, t.ex. referensböcker,
— värdefulla volymer som kräver varaktigt skydd,
— objekt med ett varaktigt estetiskt värde.
Bidning av kategori B (bilaga B) avser
— böcker och tidskrifter med omslag för permanent bevarande,
— böcker och tidskrifter tillverkade för intensiv användning under långa tidsperioder,
— värdefulla volymer som kräver varaktigt skydd,
— objekt med ett estetiskt värde.
Riktlinjer som specificerar rekommenderade metoder och material för tillverkning av limbundna böcker med omslag finns i bilaga C. Bilaga D innehåller uppgifter om föreslagna tillämpningsområden för bindningar av kategori A och B samt för limbundna böcker.

Subjects

Publishing (01.140.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 11800

Information and documentation - Requirements for bindning materials and methods used in the manufacture of books
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-63428

Edition: 1

Approved: 5/8/1998

No of pages: 32

Also available in: SS-ISO 11800