Standard Svensk standard · SS 667006:2013

Information och dokumentation - Krav på material och metoder för bindning av böcker

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar metoder och material för tillverkning som ger hållbar bindning för böcker med hårda pärmar och omslag tillverkade i kommersiella kvantiteter. Denna standard omfattar inte bokbindning för hand, inslagning eller bindning av arkivmaterial och skiljer inte mellan böcker och tidskrifter. Denna stan-dard omfattar inte konstnärlig bokbindning vars primära syfte inte är att skydda ett bokblock.

ANM. Konstnärlig bokbindning kan vara skulpterad konst utformad kring ett bokliknande material.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books

Artikelnummer: STD-89580

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-02

Antal sidor: 36