Standard Svensk standard · SS-ISO 3272-3

Mikrografi - Mikrofilmning av tekniska dokument och andra handlingar på ritkontor - Del 3: Fönsterkort för 35 mm mikrofilm

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 3272 definierar de tekniska kraven på fönsterkort av hålkortstyp i vilka filmfönstret saknar eller är försett med råfilm. Den omfattar fönsterkort med häftämne och fönsterkort med filmficka, inklusive kamerakort. Denna del av ISO 3272 gäller inte för fönsterkort av A6-typ.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Dokumenthantering (37.080)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Microfilming of technical drawings and other drawing office documents - Part 3: Aperture card for 35 mm microfilm

Artikelnummer: STD-31904

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-01-11

Antal sidor: 19

Ersätter: SIS 622320