Standard Svensk standard · SS 1902

Ritningsregler - Allmänna krav på ritningars utförande

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - General requirements for execution

Artikelnummer: STD-4886

Utgåva: 2

Fastställd: 1986-12-03

Antal sidor: 2