Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7200:2004

Teknisk produktdokumentation - Datafält i ritningars huvudfält och andra dokumenthuvuden (ISO 7200:2004)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar datafält för ritningars huvudfält och dokumenthuvuden för tekniska produktdokument i övrigt. Syftet är att möjliggöra utväxling av dokument och tillförsäkra kompatibilitet genom definierade fältnamn, innehåll och längd (antal tecken). Standarden täcker såväl manuellt som datorstött konstruktionsarbete och är avsedd för alla typer av dokument och för alla slag av produkter – i alla faser av produktlivscykeln och för alla teknikdiscipliner. Standarden innehåller dokumentadministrativa datafält men inte fält för specifika teknikområden eller produktkrav. Standarden stödjer tväranvändning och återanvänd-ning av dokument.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01) Dokumentation av tekniska produkter (01.110) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)

Artikelnummer: STD-63093

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-05

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN ISO 7200:2004