Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7200:2004

Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar datafält för ritningars huvudfält och dokumenthuvuden för tekniska produktdokument i övrigt. Syftet är att möjliggöra utväxling av dokument och tillförsäkra kompatibilitet genom definierade fältnamn, innehåll och längd (antal tecken). Standarden täcker såväl manuellt som datorstött konstruktionsarbete och är avsedd för alla typer av dokument och för alla slag av produkter – i alla faser av produktlivscykeln och för alla teknikdiscipliner. Standarden innehåller dokumentadministrativa datafält men inte fält för specifika teknikområden eller produktkrav. Standarden stödjer tväranvändning och återanvänd-ning av dokument.

Subjects

General (01.100.01) Technical product documentation (01.110) General principles (92.100.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

International title:

Article no: STD-63093

Edition: 1

Approved: 3/5/2004

No of pages: 20

Also available in: SS-EN ISO 7200:2004