Standard Svensk standard · SS 30910

Dokumentation - Publicering - Ordlista

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Informationsvetenskap (01.140.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Documentation - Publishing - Vocabulary

Artikelnummer: STD-5655

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-11-15

Antal sidor: 16