Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9706

Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet (ISO 9706:1994)

Status: Gällande

Då det inte finns något sätt att realistiskt åldra ett papper, utöver det naturliga åldrandet, anger denna standard vissa krav på egenskaper som är väsentliga för att ett papper skall ha lång hållbarhet. Standarden anger kraven när det gäller rivstyrka, alkalisk reserv, Kappatal och pH-värde. Standarden anger också vad en provningsrapport ska innehålla. Papper som uppfyller kraven har rätt att bära oändlighetssymbolen – den liggande åttan.

Standarden definierar inte vikstyrka (se standarden om arkivpapper – SS-ISO 11108:1997) eller accelererat åldrande (se de olika delarna av ISO 5630).

Standarden är tvåspråkig, både svenska och engelska.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) Papper och papp (85.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence (ISO 9706:1994)

Artikelnummer: STD-23946

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-06

Antal sidor: 11

Ersätter: SS-ISO 9706