Standard Svensk standard · SS 35410T3

Mikrografi - Terminologi - Del 1-5: Tillägg 3

Status: Gällande

Ämnesområden

Bildteknik (01.040.37) Dokumenthantering (37.080)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Micrographics - Vocabulary - Part 1-5: Amendment 3

Artikelnummer: STD-23975

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-13

Antal sidor: 1

Ersätter: SS 35410T2