Standard Svensk standard · SS-ISO 22310:2006

Information och dokumentation - Riktlinjer för utformning av krav kring dokumenthantering vid utarbetande av standarder (ISO 22310:2006, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Standardisering Allmänna regler (01.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards (ISO 22310:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46954

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-10

Antal sidor: 8