Standard Svensk standard · SS-ISO 30301:2019/Amd 1:2024

Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Krav – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30301:2019/Amd 1:2024

Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Krav – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav som måste uppfyllas av ett ledningssystem för

verksamhetsinformation (LVI) för att stödja en organisation i att uppnå dess mandat, uppdrag, strategi och mål. Det behandlar utveckling och implementering av policy och mål för verksamhetsinformation och ger information om mätning och övervakning av prestanda.

Ett LVI kan upprättas av en eller flera organisationer med gemensamma verksamhetsprocesser. I detta dokument är termen "organisation" inte begränsad till enstaka organisationer utan inkluderar också andra organisationsstrukturer.

Detta dokument är tillämpligt för organisationer som vill:

— etablera, implementera, förvalta och förbättra LVI som stöd för sin verksamhet,

— försäkra sig om överensstämmelse med sin antagna policy för verksamhetsinformation,

— visa överensstämmelse med detta dokument genom att

a) genomföra egenbedömning och egenförklaring eller

b) bekräfta sin egenförklaring genom extern part eller

c) certifiera sitt LVI genom extern part.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 30301:2019/Amd 1:2024

Information och dokumentation – Ledningssystem för verksamhetsinformation – Krav – Tillägg 1: Åtgärder rörande klimatförändringar (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation — Management systems for records — Requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-82086598

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-23

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 30301:2019