Standard Swedish standard · SS-ISO 30301:2019/Amd 1:2024

Information and documentation — Management systems for records — Requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 30301:2019/Amd 1:2024

Information and documentation — Management systems for records — Requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav som måste uppfyllas av ett ledningssystem för

verksamhetsinformation (LVI) för att stödja en organisation i att uppnå dess mandat, uppdrag, strategi och mål. Det behandlar utveckling och implementering av policy och mål för verksamhetsinformation och ger information om mätning och övervakning av prestanda.

Ett LVI kan upprättas av en eller flera organisationer med gemensamma verksamhetsprocesser. I detta dokument är termen "organisation" inte begränsad till enstaka organisationer utan inkluderar också andra organisationsstrukturer.

Detta dokument är tillämpligt för organisationer som vill:

— etablera, implementera, förvalta och förbättra LVI som stöd för sin verksamhet,

— försäkra sig om överensstämmelse med sin antagna policy för verksamhetsinformation,

— visa överensstämmelse med detta dokument genom att

a) genomföra egenbedömning och egenförklaring eller

b) bekräfta sin egenförklaring genom extern part eller

c) certifiera sitt LVI genom extern part.

Subjects

Information sciences (01.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 30301:2019/Amd 1:2024

Information and documentation — Management systems for records — Requirements — Amendment 1: Climate action changes (ISO 30301:2019/Amd 1:2024, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-82086598

Edition: 1

Approved: 2/23/2024

No of pages: 8

Amendment: SS-ISO 30301:2019