Handbok

Skrivregler för svenska och engelska från TNC

Köp

Pris: 315 SEK
standard ikon

Papper

För svenska och engelska från TNC. Ger dig svar på när du bör använda tankstreck, hur du avstavar ord, hur du hanterar förkortningar, vilka tecken som används i Internetadresser och vilka beteckningar som står för de vanligaste storheterna och enheterna och mycket mer. Boken innehåller även en ordlista över språkvetenskapliga termer.

Ämnesområden

Terminologi (01.020)


Köp

Handbok

Skrivregler för svenska och engelska från TNC
Pris: 315 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-30174

Beteckning: TNC 100

Utgåva: 5

Utgiven: 2001-05-28

Antal sidor: 237

Förlag: Terminologicentrum TNC