Standardutveckling · SIS/TK 157

Massa och papper

Produkter av papper och massa spelar en allt viktigare roll i världens strävan i att ställa om till ett hållbart samhälle. Standardiserade provningsmetoder för massa och papper används ofta för produktkontroll och underlättar handeln med dessa produkter världen över. För att ytterligare öka det svenska inflytandet ansvarar SIS/TK 157 för det internationella standardiseringsarbetet med provningsmetoder för papper och kartong.

Tillverkning av massa och papper är en viktig näringsgren i Sverige och över hela världen. Massa- och pappersindustrin är kapitalintensiv med stora anläggningar och många anställda. Den största efterfrågan av massa och papper finns i Europa, Nordamerika och Asien.

Globalt sett finns de största tillverkarna i USA, Japan och Kanada med Latinamerika och Asien på stark frammarsch. Sverige och Finland hör också till de större tillverkarländerna och förser den europeiska marknaden med nyfiber.

Arbetet syftar till att rationalisera kvalitetssäkringsarbetet hos tillverkare och användare av massa, papper och kartong. Fokus ligger på internationella standarder för provningsmetoder, specifikationer och terminologi inom massa, papper och kartong. Metoderna som utarbetas kontrolleras, om möjligt, genom jämförande provningar.

Kommittén strävar också efter att undvika produktstandarder (specifikationer) som kan utgöra hinder för den tekniska utvecklingen. De produktstandarder som utarbetas ska så långt möjligt vara baserade på funktionella egenskaper.

Kommittén är också ett forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, standardiseringsorgan m.fl. inom området.

De s.k. SCAN-test metoderna – metoder som har tagits fram genom samarbete inom nordisk massa- och pappersindustri ersätts nu med internationell standard. Skälet till denna utveckling är att handeln med massa och papper är internationell och därför används internationell standard i allt större utsträckning för att bestämma produktrelaterade egenskaper. De flesta av dessa ISO standarder finns som SS-ISO, en del med svensk översättning. De processrelaterade metoderna inom SCAN kommer att finnas kvar men för närvarande pågår inget arbete med avseende på revidering av befintliga metoder eller utveckling av nya metoder.

SCAN-test metoderna förvaltas av SIS/TK 157 och finns tillgängliga för nedladdning i högerspalten på denna sida. Dessutom finns befintliga SCAN-test metoder och vilka standarder som de ersatts av förtecknade här.

Under rubriken "Produktguide" i högerspalten på denna sida finns en komplett lista på gällande standarder inom området Massa och papper att ladda ner.

Mer information om kommitténs arbete:

Vill du delta i kommittén
Arbetar nu med 35 standarder
ISO 8784-2, Massa, papper och kartong - Mikrobiologisk analys - Del 2: Räkning av jäst och mögel på yta
ISO 12625-18, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 18: Bestämning av ytfriktion
ISO 24118-1, Papper och kartong - Stylus contact-metoden - Del 1: Bestämning av ytråhet
ISO 4989, Cellulose Nanomaterial (CNM) — Sample Preparation of Pressed CNM Powder for Determination of Optical Properties — ISO Brightness and L*a*b* Colour
ISO 12625-4, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 4: Bestämning av dragstyrka, brottöjning och brottarbete
ISO 15360-3, Returmassa - Bedömning av stickies och plast - Del 3: Bestämning genom nära-infraröda mätningar
EN 17600, Papper och kartong avsedda att komma i kontakt med livsmedel - Bestämning av härdighet hos fluorescerande vitmedel i papper och kartong - Analys med högupplösande vätskekromatografi med fluorescensdetektion
ISO 2469, Papper, kartong och massa - Mätning av diffus strålningsfaktor (diffus reflektansfaktor)
ISO 6350, Lignins — Sample preparation for chemical analysis
ISO 3037, Wellpapp - Bestämning av kantkrosstyrka - Metod för ovaxade kanter
ISO 535, Papper och papp - Bestämning av vattenupptagningsförmåga - Cobbs metod
ISO 187, Papper, kartong och massa - Standardklimat för konditionering och provning samt metod för övervakning av klimatet och konditionering av prover
ISO 7763, Testing of paper and board — Compressive strength of an in s-shape fixed sample
ISO 9795, Lignins — Determination of inorganics content in kraft lignin, soda lignin and hydrolysis lignin
ISO 7213, Massa - Provtagning för provning
ISO 5270, Massa - Laboratorieark - Bestämning av fysikaliska egenskaper
ISO 9184-1, Papper, kartong och massa - Analys av fibermäld - Del 1: Allmän metod
EN , Determination of aluminium in aqueous extracts
ISO 638-2, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 2: Suspensioner av nanocellulosa
ISO/TS 11371, Massa - Grundläggande riktlinjer för raffinering
ISO 638-1, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: Material i fast form
ISO 12507, Papper och massa - Avsvärtningsprovning för blandningar av tryckta papper innehållande tryckt träfritt papper
ISO 12625-15, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 15: Bestämning av optiska egenskaper - Mätning av ljushet och färg med C/2° (dagsljus inomhus) belysning
ISO 12625-16, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 16: Bestämning av optiska egenskaper - Opacitet (pappersunderlag) - Diffus reflektansfaktor
EN ISO 12625-16, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 16: Bestämning av optiska egenskaper - Opacitet (pappersunderlag) - Diffus reflektansfaktor (ISO/DIS 12625-16:2023)
EN ISO 12625-5, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 5: Bestämning av våtstyrka (våtdragstyrka) (ISO/DIS 12625-5:2023)
ISO 12625-5, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 5: Bestämning av våtstyrka
EN 17917, Papper och massa - Papper och kartong avsedda att komma i kontakt med livsmedel - Bestämning av aluminium i vattenextrakt
ISO 12625-12:2023, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 12: Bestämning av perforeringens dragstyrka - Beräkning av perforeringens effektivitet
ISO 3689, Papper och kartong - Bestämning av sprängstyrka efter blötläggning i vatten
ISO 5637, Papper och kartong - Bestämning av vattenabsorption efter nedsänkning i vatten
ISO 3036, Kartong - Bestämning av genomslagshållfasthet
ISO 11093-10, Paper and board — Testing of cores — Part 10: Axial crush test
ISO 3035, Wellpapp - Bestämning av plankrosstryck
ISO 22206, Kraft lignin — Glass transition temperature by differential scanning calorimetry
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 234 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 157/AG 01, Fysikaliska provningsmetoder
SIS/TK 157/AG 02, Standardkvaliteter för pappersåtervinning
SIS/TK 157/AG 04, Kemiska analysmetoder
SIS/TK 157/AG 05, Provning massa
SIS/TK 157/AG 08, Provning mjukpapper
SIS/TK 157/AG 09, Nanocellulosa
SIS/TK 157/AG 10, Automatiserad provning
SIS/TK 157/AG 11, Uppskattning av osäkerhet hos provningsresultat
SIS/TK 157/AG 12, Lignin
Visa fler Visa färre
Deltagare 20 företag och organisationer
ABB AB, Kista
Billerud Skog & Industri AB, Frövi
Billerud Sweden AB, Karlsborgsverken
Billerud Sweden AB, Skärblacka
Billerud Sweden AB, Grums
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
HYLTE PAPER AB, Hyltebruk
Iggesund Paperboard AB, Iggesund
Mondi Dynäs AB, Väja
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Sundsvall
Rottneros AB, Söderhamn
SCA Forest Products AB, Sundsvall
Stora Enso AB, Skoghall
Stora Enso Paper AB, Nymölla
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, Falun
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Waggeryd Cell AB, Vaggeryd
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 55 internationella kommittéer
ISO/TC 6, Paper, board and pulps
ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board
ISO/TC 6/SC 2/WG 25, Surface roughness
ISO/TC 6/SC 2/WG 26, Microbiological test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 27, Tissue test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 39, Joint ISOTC 6/SC 2 - ISO/TC 130 WG: Printability testing
ISO/TC 6/TG 2, Identification of Organizations - Environmental issues
ISO/TC 6/WG 14, Recycling
ISO/TC 6/WG 16, Lignin Analyses
ISO/TC 6/WG 3, Optical properties
ISO/TC 6/WG 7, Cores for reels of paper
CEN/TC 172, Pulp, paper and board
CEN/TC 172/WG 2, Paper and board for recycling
CEN/TC 172/WG 3, Analytical methods for the assessment of paper and board in contact with foodstuffs
CEN/TC 172/WG 8, Test methods for soft tissue papers
SIS/TK 157/AG 01, Fysikaliska provningsmetoder:

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 6/SC 2/WG 25, Surface roughness

ISO/TC 6/SC 2/WG 39, Joint ISOTC 6/SC 2 - ISO/TC 130 WG: Printability testing

ISO/TC 6/SC 2/WG 45, Corrugated fibreboard test methods

ISO/TC 6/SC 2/WG 47, Water absorptiveness of paper and board

ISO/TC 6/TG 1, Cellulosic Nanomaterials

ISO/TC 6/TG 2, Identification of Organizations - Environmental issues

ISO/TC 6/WG 15, Pulp Methods

ISO/TC 6/WG 3, Optical properties

ISO/TC 6/WG 7, Cores for reels of paper

SIS/TK 157/AG 02, Standardkvaliteter för pappersåtervinning:

CEN/TC 172, Pulp, paper and board

CEN/TC 172/WG 2, Paper and board for recycling

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 6/SC 2/WG 26, Microbiological test methods

ISO/TC 6/SC 2/WG 39, Joint ISOTC 6/SC 2 - ISO/TC 130 WG: Printability testing

ISO/TC 6/WG 14, Recycling

SIS/TK 157/AG 04, Kemiska analysmetoder:

CEN/TC 172, Pulp, paper and board

CEN/TC 172/WG 2, Paper and board for recycling

CEN/TC 172/WG 3, Analytical methods for the assessment of paper and board in contact with foodstuffs

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 6/SC 2/WG 26, Microbiological test methods

SIS/TK 157/AG 05, Provning massa:

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 6/WG 15, Pulp Methods

SIS/TK 157/AG 08, Provning mjukpapper:

CEN/TC 172, Pulp, paper and board

CEN/TC 172/WG 8, Test methods for soft tissue papers

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 6/SC 2/WG 25, Surface roughness

ISO/TC 6/SC 2/WG 27, Tissue test methods

SIS/TK 157/AG 09, Nanocellulosa:

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/TG 1, Cellulosic Nanomaterials

ISO/TC 6/WG 16, Lignin Analyses

SIS/TK 157/AG 10, Automatiserad provning:

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

SIS/TK 157/AG 11, Uppskattning av osäkerhet hos provningsresultat:

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

SIS/TK 157/AG 12, Lignin:

ISO/TC 6, Paper, board and pulps

ISO/TC 6/WG 16, Lignin Analyses

Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Pappersteknik (85) Papper och papp (85.060) Massa (85.040) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.


Information om 
utbildningarregelverk och 
ordlista
 inom standardisering.

Produktguide
SCAN metoder

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker
Projektledare
katarina.timaker@sis.se

Josefine Bora
Projektkoordinator
070-7138626
josefine.bora@sis.se

Fredrik Aldaeus
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB