Standardutveckling · SIS/TK 157

Massa och papper

Produkter av papper och massa spelar en allt viktigare roll i världens strävan i att ställa om till ett hållbart samhälle. Standardiserade provningsmetoder för massa och papper används ofta för produktkontroll och underlättar handeln med dessa produkter världen över. För att ytterligare öka det svenska inflytandet ansvarar SIS/TK 157 för det internationella standardiseringsarbetet med provningsmetoder för papper och kartong.

Tillverkning av massa och papper är en viktig näringsgren i Sverige och över hela världen. Massa- och pappersindustrin är kapitalintensiv med stora anläggningar och många anställda. Den största efterfrågan av massa och papper finns i Europa, Nordamerika och Asien.

Globalt sett finns de största tillverkarna i USA, Japan och Kanada med Latinamerika och Asien på stark frammarsch. Sverige och Finland hör också till de större tillverkarländerna och förser den europeiska marknaden med nyfiber.

Arbetet syftar till att rationalisera kvalitetssäkringsarbetet hos tillverkare och användare av massa, papper och kartong. Fokus ligger på internationella standarder för provningsmetoder, specifikationer och terminologi inom massa, papper och kartong. Metoderna som utarbetas kontrolleras, om möjligt, genom jämförande provningar.

Kommittén strävar också efter att undvika produktstandarder (specifikationer) som kan utgöra hinder för den tekniska utvecklingen. De produktstandarder som utarbetas ska så långt möjligt vara baserade på funktionella egenskaper.

Kommittén är också ett forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, standardiseringsorgan m.fl. inom området.

De s.k. SCAN-test metoderna – metoder som har tagits fram genom samarbete inom nordisk massa- och pappersindustri ersätts nu med internationell standard. Skälet till denna utveckling är att handeln med massa och papper är internationell och därför används internationell standard i allt större utsträckning för att bestämma produktrelaterade egenskaper. De flesta av dessa ISO standarder finns som SS-ISO, en del med svensk översättning. De processrelaterade metoderna inom SCAN kommer att finnas kvar men för närvarande pågår inget arbete med avseende på revidering av befintliga metoder eller utveckling av nya metoder.

SCAN-test metoderna förvaltas av SIS/TK 157. Befintliga SCAN-test metoder och vilka standarder som de ersatts med finns förtecknade här.

Under rubriken "Produktguide" i högerspalten finns en komplett lista på gällande standarder inom området Massa och papper att ladda ner.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 37 standarder
ISO/TS 14778, Papper och kartong - Bestämning av kontaktvinkel
ISO 5636-7, Papper och kartong - Bestämning av luftpermeans och luftmotstånd - (mellanområde) - Del 7: Metod enligt SCAN
EN , Paper and board - Sampling Procedures for Paper and Board for Recycling
ISO 8784-2, Massa, papper och kartong - Mikrobiologisk analys - Del 2: Räkning av jäst och mögel på yta
ISO 7263, Vågskiktspapper - Bestämning av plankrosstyrka för laboratorie-korrugerat papper
ISO/TS 21331, Grafisk teknik - Riktlinjer för bedömning av avsvärtningsförmågan hos tryckta material
ISO 21436, Massa - Bestämning av lignininnehåll - Sur hydrolys
ISO 21437, Massa - Bestämning av kolhydratsammansättning
ISO 287, Papper och kartong - Bestämning av fukthalt i varuparti - Metod för torkning i värmeskåp
ISO 12625-17, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 17: Bestämning av uppslagning i vatten
ISO 8784-3, Pulp, paper and board - Microbiological examination - Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration
ISO 12625-1, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 1: Allmän vägledning för användning av termer
EN ISO 12625-17, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 17: Bestämning av uppslagning i vatten (ISO/DIS 12625-17:2020)
ISO 638, Papper, kartong och massa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp
ISO 7263-1, Vågskiktspapper - Bestämning av plankrosstyrka för laboratorie-korrugerat papper - Del 1: A-flute
ISO 12625-18, Tissue paper and tissue products - Part 18: Physical evaluation method of toilet paper - Bulk softness through tensile stiffness determination
ISO 12625-19, Tissue paper and tissue products - Part 19: Determination of surface friction for surface softness
ISO 23672, Pulps - Preparation of laboratory sheets for the measurement of optical propertiesCurrent title: ISO 3688:1999: Pulps - Preparation of laboratory sheets for the measurement of diffuse blue reflectance factor (ISO brightness)
ISO 23885, Papper, kartong och grafisk teknik — Bestämning av beläggningens styrka i vikningen — Del 1: Provning av inre vikningen
ISO 19857, Paper and board - Laboratory test for ink setting on paper using printability testers
ISO 11093-4, Papper och kartong - Provning av hylsor - Del 4: Mätning av dimensioner
ISO 24118-1, Papper och kartong - Stylus contact-metoden - Del 1: Bestämning av ytråhet
ISO 24118-2, Papper och kartong - Stylus contact-metoden - Del 2: Bestämning av ytfriktion
ISO 24196, Lignin - Bestämning av ligninhalt i sulfatlignin och bioraffinerat lignin
ISO 24215, Lignins - Determination of carbohydrate composition in kraft and biorefinery lignin
ISO 8791-4, Papper och kartong - Bestämning av ytråhet/ytjämnhet (luftläckagemetoder) - Del 4: Print Surf-metoden
ISO 638-1, Papper, kartong och massa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: (ISO 638-1:2020)
EN ISO 638-1, Papper, kartong och massa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: (ISO 638-1:2020)
ISO PRF 9198, Paper, board and pulp -- Determination of water-soluble sulfates
ISO 638-2, Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials -- Determination of dry matter content by oven-drying method -- Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials
ISO 4989, Cellulose Nanomaterial (CNM) — Sample Preparation of Pressed CNM Powder for Determination of Optical Properties — ISO Brightness and L*a*b* Colour
CEN/TS 17497, Massa, papper och kartong — Bestämning av bisfenol A i extrakt från papper och kartong
ISO 12625-7, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 7: Bestämning av optiska egenskaper - Mätning av ljushet och färg med D65/10°
ISO 12625-4, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 4: Bestämning av dragstyrka, brottöjning och brottarbete
ISO 13820, Papper, kartong och wellpapp - Beskrivning och kalibrering av utrustning för kompressionsprovning
EN ISO 638-2, Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials (ISO/DIS 638-2:2020)
EN 17545, Paper and board - Determination of Composition of Paper and Board for Recycling by gravimetric analysis
Visa fler Visa färre
Utgivet 196 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 157/AG 01, Fysikaliska provningsmetoder
SIS/TK 157/AG 02, Standardkvaliteter för pappersåtervinning
SIS/TK 157/AG 04, Kemiska analysmetoder
SIS/TK 157/AG 05, Provning massa
SIS/TK 157/AG 08, Provning mjukpapper
SIS/TK 157/AG 09, Nanocellulosa
SIS/TK 157/AG 10, Automatiserad provning
SIS/TK 157/AG 11, Uppskattning av osäkerhet hos provningsresultat
SIS/TK 157/AG 12, Lignin
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
ABB AB, Kista
BillerudKorsnäs Sweden AB, Stockholm
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Iggesund Paperboard AB, Iggesund
Metrohm Nordic AB, Bromma
Mondi Dynäs AB, Väja
RISE Innventia AB, Stockholm
Rottneros AB, Söderhamn
SCA Forest Products AB AB SCA R&D Centre, Sundsvall
Stora Enso AB, Karlstad
Svenska Pappersbruket AB, Klippan
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Waggeryd Cell AB, VAGGERYD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 6, Paper, board and pulps
ISO/TC 6/JWG 12, Joint ISO/TC 6 - ISO/TC 130 WG:Deinkability potential
ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board
ISO/TC 6/SC 2/WG 25, Surface roughness
ISO/TC 6/SC 2/WG 26, Microbiological test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 27, Tissue test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 39, Joint ISOTC 6/SC 2 - ISO/TC 130 WG: Printability testing
ISO/TC 6/SC 2/WG 41, Contact angle
ISO/TC 6/WG 14, Recycling
ISO/TC 6/WG 16, Lignin Analyses
ISO/TC 6/WG 17, Kraft Liquor Analyses
ISO/TC 6/WG 3, Optical properties
ISO/TC 6/WG 4, Chemical analysis
ISO/TC 6/WG 7, Cores for reels of paper
CEN/TC 172, Pulp, paper and board
CEN/TC 172/WG 2, Paper and board for recycling
CEN/TC 172/WG 3, Analytical methods for the assessment of paper and board in contact with foodstuffs
CEN/TC 172/WG 8, Test methods for soft tissue papers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Pappersteknik (85) Papper och papp (85.060) Massa (85.040) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)