Standardutveckling · SIS/TK 157

Massa och papper

Produkter av papper och massa spelar en allt viktigare roll i världens strävan i att ställa om till ett hållbart samhälle. Standardiserade provningsmetoder för massa och papper används ofta för produktkontroll och underlättar handeln med dessa produkter världen över. För att ytterligare öka det svenska inflytandet ansvarar SIS/TK 157 för det internationella standardiseringsarbetet med provningsmetoder för papper och kartong.

Tillverkning av massa och papper är en viktig näringsgren i Sverige och över hela världen. Massa- och pappersindustrin är kapitalintensiv med stora anläggningar och många anställda. Den största efterfrågan av massa och papper finns i Europa, Nordamerika och Asien.

Globalt sett finns de största tillverkarna i USA, Japan och Kanada med Latinamerika och Asien på stark frammarsch. Sverige och Finland hör också till de större tillverkarländerna och förser den europeiska marknaden med nyfiber.

Arbetet syftar till att rationalisera kvalitetssäkringsarbetet hos tillverkare och användare av massa, papper och kartong. Fokus ligger på internationella standarder för provningsmetoder, specifikationer och terminologi inom massa, papper och kartong. Metoderna som utarbetas kontrolleras, om möjligt, genom jämförande provningar.

Kommittén strävar också efter att undvika produktstandarder (specifikationer) som kan utgöra hinder för den tekniska utvecklingen. De produktstandarder som utarbetas ska så långt möjligt vara baserade på funktionella egenskaper.

Kommittén är också ett forum för informationsutbyte på allmän och övergripande nivå mellan näringsliv, myndigheter, standardiseringsorgan m.fl. inom området.

De s.k. SCAN-test metoderna – metoder som har tagits fram genom samarbete inom nordisk massa- och pappersindustri ersätts nu med internationell standard. Skälet till denna utveckling är att handeln med massa och papper är internationell och därför används internationell standard i allt större utsträckning för att bestämma produktrelaterade egenskaper. De flesta av dessa ISO standarder finns som SS-ISO, en del med svensk översättning. De processrelaterade metoderna inom SCAN kommer att finnas kvar men för närvarande pågår inget arbete med avseende på revidering av befintliga metoder eller utveckling av nya metoder.

SCAN-test metoderna förvaltas av SIS/TK 157. Befintliga SCAN-test metoder och vilka standarder som de ersatts med finns förtecknade här.

Under rubriken "Produktguide" i högerspalten finns en komplett lista på gällande standarder inom området Massa och papper att ladda ner.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
ISO/TS 14778, Papper och kartong - Bestämning av kontaktvinkel med optiska metoder
ISO 5636-7, Papper och kartong - Bestämning av luftpermeans och luftmotstånd - (mellanområde) - Del 7: Metod enligt SCAN
EN , Paper and board - Sampling Procedures for Paper and Board for Recycling
ISO 8784-2, Massa, papper och kartong - Mikrobiologisk analys - Del 2: Räkning av jäst och mögel på yta
ISO 7263, Vågskiktspapper - Bestämning av plankrosstyrka för laboratorie-korrugerat papper
ISO PRF TS 21331, Grafisk teknik - Riktlinjer för bedömning av avsvärtningsförmågan hos tryckta material
ISO 21436, Massa - Bestämning av lignininnehåll - Sur hydrolysmetod
ISO 21437, Massa - Bestämning av kolhydratsammansättning
ISO 287, Papper och kartong - Bestämning av fukthalt i varuparti - Metod för torkning i värmeskåp
ISO 12625-17, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 17: Bestämning av uppslagning i vatten
ISO 8784-3, Pulp, paper and board - Microbiological examination - Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration
ISO 12625-1, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 1: Allmän vägledning för användning av termer
EN ISO 12625-17, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 17: Bestämning av uppslagning i vatten (ISO/DIS 12625-17:2020)
ISO 638, Papper, kartong och massa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp
ISO 7263-1, Vågskiktspapper - Bestämning av plankrosstyrka för laboratorie-korrugerat papper - Del 1: A-flute
ISO 12625-18, Tissue paper and tissue products - Part 18: Physical evaluation method of toilet paper - Bulk softness through tensile stiffness determination
ISO 12625-19, Tissue paper and tissue products - Part 19: Determination of surface friction for surface softness
ISO 23885-1, Papper, kartong och grafisk teknik — Bestämning av beläggningens styrka i vikningen — Del 1: Provning av inre vikningen
ISO 19857, Paper, Board and Printing inks - Printability - Laboratory test method for offset ink setting
ISO 11093-4, Papper och kartong - Provning av hylsor - Del 4: Mätning av dimensioner
ISO 24118-1, Papper och kartong - Stylus contact-metoden - Del 1: Bestämning av ytråhet
ISO 24118-2, Papper och kartong - Stylus contact-metoden - Del 2: Bestämning av ytfriktion
ISO 24196, Lignin - Bestämning av ligninhalt i sulfatlignin och bioraffinerat lignin
ISO 24215, Lignins - Determination of carbohydrate composition in kraft and biorefinery lignin
ISO 8791-4, Papper och kartong - Bestämning av ytråhet/ytjämnhet (luftläckagemetoder) - Del 4: Print Surf-metoden
ISO 638-1, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: Material i fast form (ISO/DIS 638-1:2020)
EN ISO 638-1, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 1: Material i fast form (ISO/DIS 638-1:2020)
ISO 638-2, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 2: Suspensioner av nanocellulosa (ISO/DIS 638-2:2020)
ISO 4989, Cellulose Nanomaterial (CNM) — Sample Preparation of Pressed CNM Powder for Determination of Optical Properties — ISO Brightness and L*a*b* Colour
ISO 12625-7, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 7: Bestämning av optiska egenskaper - Mätning av ljushet och färg med D65/10° (utomhus dagsljus)
ISO 12625-4, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 4: Bestämning av dragstyrka, brottöjning och brottarbete
ISO 13820, Papper, kartong och wellpapp - Beskrivning och kalibrering av utrustning för kompressionsprovning
EN ISO 638-2, Papper, kartong, massa och nanocellulosa - Bestämning av torrsubstans - Metod för torkning i värmeskåp - Del 2: Suspensioner av nanocellulosa (ISO/DIS 638-2:2020)
EN 17545, Papper och kartong - Bestämning av sammansättning av papper och kartong för återvinning genom gravimetrisk analys
ISO 15360-3, Recycled pulps — Estimation of Stickies and Plastics — Part 3: Determination by applying near-infrared measurement
ISO 5733, Paper, board and pulps — Estimation of uncertainty for test methods by interlaboratory comparisons
ISO 23772, Pulps — Kraft liquor — Residual alkali (Hydroxide ion content)
ISO 23774, Pulps — Kraft liquor — Total, active and effective alkali (Potentiometric titration)
ISO 23777, Pulps - Kraft liquor - Hydrogen sulphide ion concentration
EN ISO 12625-7, Mjukpapper och mjukpappersprodukter - Del 7: Bestämning av optiska egenskaper - Mätning av ljushet och färg med D65/10°
Visa fler Visa färre
Utgivet 196 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 157/AG 01, Fysikaliska provningsmetoder
SIS/TK 157/AG 02, Standardkvaliteter för pappersåtervinning
SIS/TK 157/AG 04, Kemiska analysmetoder
SIS/TK 157/AG 05, Provning massa
SIS/TK 157/AG 08, Provning mjukpapper
SIS/TK 157/AG 09, Nanocellulosa
SIS/TK 157/AG 10, Automatiserad provning
SIS/TK 157/AG 11, Uppskattning av osäkerhet hos provningsresultat
SIS/TK 157/AG 12, Lignin
Visa fler Visa färre
Deltagare 22 företag och organisationer
ABB AB, Kista
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, FRÖVI
BillerudKorsnäs Sweden AB, KARLSBORGSVERKEN
BillerudKorsnäs Sweden AB, Skärblacka
BillerudKorsnäs Sweden AB, GRUMS
Domsjö Fabriker AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Iggesund Paperboard AB, Iggesund
Klippans Bruk AB, KLIPPAN
Metrohm Nordic AB, BROMMA
Mondi Dynäs AB, VÄJA
RISE Innventia AB, Stockholm
Rottneros AB, SÖDERHAMN
SCA Forest Products AB, SUNDSVALL
SCA Graphic Sundsvall AB Ortvikens Pappersbruk, SUNDSVALL
Stora Enso AB, FALUN
Stora Enso AB, SKOGHALL
Stora Enso Paper AB, HYLTEBRUK
Stora Enso Paper AB, Nymölla
Stora Enso Pulp And Paper Asia AB, FALUN
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Väröbacka
Waggeryd Cell AB, VAGGERYD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 18 internationella kommittéer
ISO/TC 6, Paper, board and pulps
ISO/TC 6/JWG 12, Joint ISO/TC 6 - ISO/TC 130 WG:Deinkability potential
ISO/TC 6/SC 2, Test methods and quality specifications for paper and board
ISO/TC 6/SC 2/WG 25, Surface roughness
ISO/TC 6/SC 2/WG 26, Microbiological test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 27, Tissue test methods
ISO/TC 6/SC 2/WG 39, Joint ISOTC 6/SC 2 - ISO/TC 130 WG: Printability testing
ISO/TC 6/SC 2/WG 41, Contact angle
ISO/TC 6/WG 14, Recycling
ISO/TC 6/WG 16, Lignin Analyses
ISO/TC 6/WG 17, Kraft Liquor Analyses
ISO/TC 6/WG 3, Optical properties
ISO/TC 6/WG 4, Chemical analysis
ISO/TC 6/WG 7, Cores for reels of paper
CEN/TC 172, Pulp, paper and board
CEN/TC 172/WG 2, Paper and board for recycling
CEN/TC 172/WG 3, Analytical methods for the assessment of paper and board in contact with foodstuffs
CEN/TC 172/WG 8, Test methods for soft tissue papers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Pappersteknik (85) Papper och papp (85.060) Massa (85.040) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Produktguide

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Otto Björnberg
Projektledare
otto.bjornberg@sis.se

Josefine Bora
Projektassistent
070-7138626
josefine.bora@sis.se