Standard Svensk standard · SS-ISO 4046-5:2018

Termer relaterade till papper, kartong och massa - Ordlista - Del 5: Massa-, pappers- och kartongegenskaper (ISO 4046-5:2016, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4046-5:2018

Termer relaterade till papper, kartong och massa - Ordlista - Del 5: Massa-, pappers- och kartongegenskaper (ISO 4046-5:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 4046 defines terms related to properties of pulp, paper and board, in both English and French.

Ämnesområden

Pappersteknik (01.040.85) Massa (85.040) Papper och papp (85.060) Kartong (85.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4046-5:2018

Termer relaterade till papper, kartong och massa - Ordlista - Del 5: Massa-, pappers- och kartongegenskaper (ISO 4046-5:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Massa och papper, SIS/TK 157

Internationell titel: Paper, board, pulps and related terms - Vocabulary - Part 5: Properties of pulp, paper and board (ISO 4046-5:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80004345

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-29

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 4046-5:2012