Standard Svensk standard · SS-EN 643:2014

Papper och kartong - Europeisk förteckning över standardkvaliteter för pappersåtervinning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines grades of paper and board for recycling used as raw material for recycling in the manufacture of paper and board products in the paper industry. This European Standard also specifies tolerances for unwanted materials as well as the composition of paper and board for recycling. Unusable materials (prohibited and unwanted materials) are clearly defined for all people involved in the management of paper and board for recycling.

Ämnesområden

Pappersteknik (01.040.85) Pappersproduktion. Processer (85.020) Papper och papp (85.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardkvaliteter för pappersåtervinning, SIS/TK 157/AG 02

Internationell titel: Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling

Artikelnummer: STD-100793

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-02-02

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 643