Standard Svensk standard · SS-EN 13592:2017

Förpackningar - Plastsäckar för insamling av hushållsavfall - Typer, krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the general characteristics, test methods and requirements for sacks, bags and bin liners, made from plastic films, used for household waste collection, or household selective waste collection including the collection of biodegradable waste for organic recycling (biodegradation and composting). For the purpose of this European Standard biodegradable and compostable sacks, including ties if any, are those which comply with EN 13432. This European Standard applies only to sacks, bags and bin liners for which the first use is for household waste collection or household selective waste collection. This European Standard does not apply to sacks used to protect bins and that are not lifted at the emptying operation and thus do not require the same mechanical characteristics. NOTE For editorial reasons, in this document the terms “sack” and “bag” are synonymous.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) Påsar, säckar (55.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningsmaterial, SIS/TK 164/AG 22

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8025282

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-27

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13592+A1:2007