Standard Svensk standard · SS-EN 631-1

Material och artiklar i kontakt med livsmedel - Kantiner för storkök - Del 1: Dimensioner för kantiner

Status: Gällande

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Trägolv, SIS/TK 182/AG 06

Internationell titel: Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers - Part 1: Dimensions of containers

Artikelnummer: STD-14359

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-03

Antal sidor: 16

Ersätter: SIS 842502