Standard Svensk standard · SS-EN ISO 780:2016

Förpackning - Godshanteringssymboler - Grafiska symboler för hantering och lagring av förpackningar (ISO 780:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a set of graphical symbols conventionally used for marking of distribution packages in their physical distribution chain to convey handling instructions. The graphical symbols should be used only when necessary.This International Standard is applicable to packages containing any kind of goods, but does not include instructions specific to handling of dangerous goods.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Övrigt (01.080.99) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konsument- och transportförpackningar, SIS/TK 164

Internationell titel: Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO 780:2015)

Artikelnummer: STD-8018394

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-01-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 780