Standard Svensk standard · SS-EN 13430:2004

Förpackningar - Krav på förpackningar återvinningsbara genom materialåtervinning

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard specificerar krav på en förpackning för att den ska kunna klassificeras som återvinningsbar genom materialåtervinning, med hänsyn till den fortlöpande utvecklingen av både förpacknings- och återvinningstekniker. Metoder för bedömning av överensstämmelse med dessa krav anvisas. Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för hur denna standard ska tillämpas.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel: Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling

Artikelnummer: STD-37111

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 45

Ersätter: SS-EN 13430