Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 14520:2008

Förpackningar - Återanvändning - Metoder för beräkning av återanvändningsgrad

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report gives methods of assessing the performance of a reuse system related to the proportion of reused packaging in use. This may be measured by: -- the average number of rotations during a calculation period and the lifetime; or -- the reuse ratio. The choice of method will vary according to the type of reuse system and information available.

Ämnesområden

Återvinning (13.030.50) Kompletta transportförpackningar (55.180.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-64308

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-12-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-CEN/TR 14520:2005