Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 14520:2005

Förpackningar - Återanvändning - Metoder för beräkning av återanvändningsgrad

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TR 14520:2008
Omfattning
This Technical Report gives methods of assessing the performance of a reuse system related to the proportion of reused packaging in use. This may be measured by:
-- the number of rotations or;
-- the reuse ratio.
The choice of method will vary according to the type of reuse system and information available.

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse system

Artikelnummer: STD-38951

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-01

Antal sidor: 12

Ersätts av: SIS-CEN/TR 14520:2008