Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11683

Förpackningar - Kännbar varningssymbol - Fordringar (ISO 11683:1997)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läkemedelsförpackningar, SIS/TK 164/AG 12

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-21659

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-28

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 272