Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12777-1/A1:2008

Lastpallar - Provning av hopfogning - Del 1: Bestämning av böjhållfasthet hos fallspik, klammer och andra sammanfogningselement - Tillägg 1 (ISO 12777-1:1994/A1:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12777-1/A1:2008

Lastpallar - Provning av hopfogning - Del 1: Bestämning av böjhållfasthet hos fallspik, klammer och andra sammanfogningselement - Tillägg 1 (ISO 12777-1:1994/A1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Stift, spik (21.060.50) Pallar för allmän användning (55.180.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12777-1/A1:2008

Lastpallar - Provning av hopfogning - Del 1: Bestämning av böjhållfasthet hos fallspik, klammer och andra sammanfogningselement - Tillägg 1 (ISO 12777-1:1994/A1:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Methods of test for pallet joints - Part 1: Determination of bending resistance of pallet nails, other dowel-type fasteners and staples - Amendment 1 (ISO 12777-1:1994/A1:2008)

Artikelnummer: STD-68179

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-17

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 12777-1