Standard Svensk standard · SS-EN 13431:2004

Förpackningar - Krav på förpackningar återvinningsbara genom energiutvinning, inklusive specifikation av lägsta nettovärmevärde

Status: Gällande

Omfattning
Standarden specificerar krav på en förpackning för att den ska kunna klassificeras som återvinningsbar genom energiutvinning, samt anvisar metoder för att visa överensstämmelse med dessa krav. Standarden omfattar endast sådant som ligger inom leverantörens kontroll. Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för hur denna standard ska tillämpas.

Ämnesområden

Övrigt (13.030.99) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37112

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 35

Ersätter: SS-EN 13431