Standard Swedish standard · SS-EN 13431:2004

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13431:2004

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Standarden specificerar krav på en förpackning för att den ska kunna klassificeras som återvinningsbar genom energiutvinning, samt anvisar metoder för att visa överensstämmelse med dessa krav. Standarden omfattar endast sådant som ligger inom leverantörens kontroll.
Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för hur denna standard ska tillämpas.

Subjects

Other (13.030.99) General (55.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13431:2004

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-37112

Edition: 2

Approved: 8/27/2004

No of pages: 35

Replaces: SS-EN 13431