Standard Swedish standard · SS-EN 13431:2004

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Status: Valid

Scope
Standarden specificerar krav på en förpackning för att den ska kunna klassificeras som återvinningsbar genom energiutvinning, samt anvisar metoder för att visa överensstämmelse med dessa krav. Standarden omfattar endast sådant som ligger inom leverantörens kontroll.
Att enbart använda detta dokument räcker inte för att visa överensstämmelse. EN 13427 innehåller anvisningar för hur denna standard ska tillämpas.

Subjects

Other (13.030.99) General (55.020)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-37112

Edition: 2

Approved: 8/27/2004

No of pages: 35

Replaces: SS-EN 13431