Standard Swedish standard · SS-EN 13431

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13431:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13431

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Omfattningen för denna europeiska standard är att specificera krav på en förpackning som skall energiutvinnas och identifiera de nödvändiga metoderna för leverantören som saluför förpackningen så att dessa krav uppfylls.
I denna europeiska standard specificeras krav på förpackningar som klassificerats som återvinningsbara i form av energiutvinning, och metoder för bedömning av överensstämmelsen med dessa krav fastställs. Omfattningen är begränsad till vad som ligger inom leverantörens kontroll.
Tillämpningsförfarandet för denna standard ingår i prEN 13427.

Subjects

Packaging materials and accessories (55.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13431

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28692

Edition: 1

Approved: 10/6/2000

No of pages: 27

Replaced by: SS-EN 13431:2004