Standard Svensk standard · SS-EN 13431

Förpackningar - Krav gällande återvinning av förpackningar genom energiutvinning, även omfattande specificering av lägsta nedre värmevärde

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13431:2004

Omfattning
Omfattningen för denna europeiska standard är att specificera krav på en förpackning som skall energiutvinnas och identifiera de nödvändiga metoderna för leverantören som saluför förpackningen så att dessa krav uppfylls. I denna europeiska standard specificeras krav på förpackningar som klassificerats som återvinningsbara i form av energiutvinning, och metoder för bedömning av överensstämmelsen med dessa krav fastställs. Omfattningen är begränsad till vad som ligger inom leverantörens kontroll. Tillämpningsförfarandet för denna standard ingår i prEN 13427.

Ämnesområden

Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Artikelnummer: STD-28692

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-EN 13431:2004