Standardutveckling · SIS/TK 605

Chain of custody för leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistoriken för produkter. Den ger viktig information som kan användas inom miljö- och kvalitetscertifieringar, lagar och vid kommunikation. Sverige har deltagit aktivt i arbetet och nu har en ny ISO-standard gällande chain of custody publicerats. Den ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system, oavsett bransch.

Ny standard om chain of custody

Det internationella arbetet med den nya standarden inleddes i mars 2017 inom ISO/PC 308 och förslaget initierades av intressenter från banksektorn, livsmedelsindustrin, certifiering och myndigheter i Nederländerna. Den tekniska kommittén 605 Chain of custody för leveranskedjan startades för att svenska intressenter ska kunna följa och påverka arbetet.

En chain of custody syftar till att säkerställa att de specificerade egenskaperna som görs anspråk på, för ett visst material eller en viss produkt, verkligen är de som faktiskt levereras. Den generella standarden SS-ISO 22095 Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller, har nu publicerats (se nedan). 

Ett kort webinarium "Spårbarhet och informationsöverföring i leveranskedjan" genomfördes 30 november, se film nedan. Här finns presentationen från mötet. Frågor och svar som togs upp finns här. Internationella lansering av standarden ISO 22095 genomfördes 9 december (klicka för att se i efterhand).

Förslag om nytt arbete inom massbalans

Det kom förslag om att kommittéarbetet som idag liger i en PC, project committee, ska fortsätta och för att utveckla standarderna inom chain-of custody. ISO/PC 308 har utrett frågan och ett förslag för att ombilda PC:n till en TC finns nu framtaget.

Man har inom ISO/PC308 enats om att det finns behov av ytterligare förtydliganden som t ex en massbalansstandard men även tydligare beskrivningar av book-and-claim, kontrollerad blandning, segregerad och bibehållen identitet. Förslaget är att ta fram standarder som kan gälla generellt oavsett råvara, produktslag eller produktionssätt. Exempelvis för massbalans ska den kommande standarden då kunna fungera både om balansen beräknas mellan biobaserat/fossilt och mellan återvunnet/primärt material.

Förslaget att ombilda kommittén kommer att röstas om bland ISOs medlemsländer. För att inte tappa fart kommer dock ISO/PC 308 arbeta i en ad-hoc grupp (AHG2) under våren med att ta fram underlag för standardiseringarbete inom massbalans och book-and-claim. SIS/TK 605 har nominerat experter till ad-hoc gruppen (ISO/PC 308/AHG 2) bland sina deltagare.

SIS ordnade ett Intressentmöte - Standardisering inom massbalans mm 17 december för att bredda deltagandet i den svenska tekniska kommittén. Presentationen från mötet hittar du här.

En bred representationen i gruppen behövs, då detta kommande arbete avser gälla samtliga produkter och deras värdekedjor. 


  •  Missade du SIS webinar om Chain of custody modeller från den 8/12 2020? Då kan du ta del av det här >>

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 12 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
BASF AB, Göteborg
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Borealis AB, STENUNGSUND
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
GS1 Sweden AB, STOCKHOLM
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Perstorp AB, Malmö
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trioworld Landskrona AB, LANDSKRONA
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/PC 308, Chain of custody - General terminology and models
ISO/PC 308/AHG 1, Future of ISO/PC 308
ISO/PC 308/AHG 2, Mass balance and book and claim standards
ISO/PC 308/WG 1, Chain of custody
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se