Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 605

Chain of custody för leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistorien för produkter. Den ger viktig information för miljö-och kvalitetscertifieringar, lagar och konsumenter. Därför deltar SIS i arbetet med att ta fram en ny ISO-standard gällande chain of custody som ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system oavsett bransch.

Det internationella arbetet med den nya standarden inleddes i mars 2017 och förslaget initierades av intressenter från banksektorn, livsmedelsindustrin, certifiering och myndigheter i Nederländerna. Den tekniska kommittén 605 Spårbarhet i leverantörskedjan togs fram för att svenska intressenter ska kunna följa och påverka arbetet.

Två internationella möten har hittills hållits och nu börjar ramarna för arbetet utkristallisera sig. Det är viktigt att representationen i gruppen breddas kontinuerligt, då denna standard ska gälla samtliga produkter och deras värdekedjor.

Kommitténs arbete med att ta fram standarden kommer att vara omfattande, men som deltagare väljer man själv hur pass involverad man vill vara. Allt standardiseringsarbete präglas av principerna om öppenhet, konsensus och intresse.

Den nya standarden förväntas publiceras under 2020.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 22095, Chain of custody - Transparency and traceability - Generic requirements for supply chain actors
Deltagare 9 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Fair Action, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
SBPR, Lekeryd
Swedwatch, Stockholm
Svensk Dagligvaruhandel ek för, Stockholm
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trafikverket, Malmö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/PC 308, Chain of custody
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Förpackningar och distribution Allmänt Förpackningsmaterial och tillbehör Varudistribution Varudistribution Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Öppen workshop - Chain of custody 7 december

Ett arbete med att ta fram en ny global standard gällande Chain of custody för samtliga produkter har nyligen påbörjats inom ISO. Sverige är representerat via SIS men gruppen behöver breddas så att fler intressenter, t ex från fler av näringslivets branscher och fler ideella organisationer, inkluderas. Välkommen på workshop eftermiddagen den 7 december med efterföljande mingel. Mer information och anmälan.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson
Projektledare
08-55552123
maria.gustafsson@sis.se

Sofia Backéus

Sofia Backéus
Projektledare

sofia.backeus@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se