Standardutveckling · SIS/TK 605

Spårbarhet och informationsöverföring i leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistoriken för produkter. Den ger viktig information som kan användas inom miljö- och kvalitetscertifieringar, lagar och vid kommunikation. Sverige deltar aktivt i arbetet och nu finns en ISO-standard gällande chain of custody tillgänglig. Den ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system, oavsett bransch.

Delta i arbetet med massbalans och book-and-claim

Kommittén speglar arbetet inom ISO/TC 308 och nu arbetas intensivt med att ta fram standarder inom massbalans och book-and-claim.  

Standarderna ska kunna gälla generellt oavsett råvara, produktslag eller produktionssätt. Exempelvis för massbalans ska den kommande standarden då kunna fungera både om balansen beräknas mellan biobaserat/fossilt och mellan återvunnet/primärt material.

Sverige deltar genom flera experter från SIS/TK 605 aktivt i det internationella arbetet. Vi ser att en bred representationen i gruppen behövs, då detta kommande arbete avser gälla samtliga produkter och deras värdekedjor.

Vill du vara med i arbetet? Läs mer om utveckling av standarder inom massbalans, under fliken Nyheter längre ner på denna sida.

Planen är att senare även utarbeta standarder för de andra modellerna: kontrollerad blandning, segregerad samt bibehållen identitet. 

Standard inom chain of custody publicerad

Hösten 2020 publicerades den generella standarden SS-ISO 22095, Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller. En chain of custody syftar till att säkerställa att de specificerade egenskaperna, för ett visst material eller en viss produkt, verkligen är de som faktiskt levereras. 

Ett halvtimmes webinarium "Spårbarhet och informationsöverföring i leveranskedjan" genomfördes hösten 2020 för att presentera standarden, se film nedan. Här finns presentationen från mötet. Frågor och svar som togs upp finns här

SS-ISO 22095 är en gemensam och horisontell standard för alla råvaror, material och produkter i hela leveranskedjan. Den definierar ett trettiotal termer och beskriver övergripande fem olika chain of custody-modeller. De olika modellerna varierar i detaljeringsgrad för råvarans ursprung och komplexitet vid tillämpning. 


  •  Missade du SIS webinar om Chain of custody modeller från den 8/12 2020? Då kan du ta del av det här >>

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 1 standarder
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
BASF AB, Göteborg
Billerud Skog & Industri AB Gävle, Gävle
Borealis AB, Stenungsund
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jernkontoret, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Perstorp AB, Malmö
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trioworld Industrier AB, Gislaved
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 308, Chain of custody
ISO/TC 308/AHG 3, Strategic Business Plan
ISO/TC 308/WG 2, Mass balance and book and claim
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Vice projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Ylwa Alwarsdotter
Ordförande
SEKAB BioFuels & Chemicals AB