Standardutveckling · SIS/TK 605

Chain of custody för leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistorien för produkter. Den ger viktig information för miljö- och kvalitetscertifieringar, lagar och konsumenter. Därför deltar SIS i arbetet med att ta fram en ny ISO-standard gällande chain of custody som ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system oavsett bransch.

Ny standard om chain of custody

Det internationella arbetet med den nya standarden inleddes i mars 2017 inom ISO/PC 308 och förslaget initierades av intressenter från banksektorn, livsmedelsindustrin, certifiering och myndigheter i Nederländerna. Den tekniska kommittén 605 Chain of custody för leveranskedjan togs fram för att svenska intressenter ska kunna följa och påverka arbetet.

Det är viktigt med en bred representationen i gruppen, då denna standard ska gälla samtliga produkter och deras värdekedjor. Arbetet med denna standard är nu inne i sin slutfas. Den nya standarden förväntas publiceras under hösten 2020.

Förslag om nytt arbete inom massbalans

Det finns nu förslag om att kommittéarbetet ska fortsätta och utarbeta standarder inom massbalans. I maj hölls ett öppet möte om detta.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 22095, Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller
Deltagare 11 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Coop Sverige AB, Solna
GS1 Sweden AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Solna
Konsumentverket / KO, Karlstad
Perstorp AB, Malmö
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trioplast Industrier AB, Smålandsstenar
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/PC 308, Chain of custody - General terminology and models
ISO/PC 308/WG 1, Chain of custody
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)