Standardutveckling · SIS/TK 605

Chain of custody för leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistorien för produkter. Den ger viktig information för miljö- och kvalitetscertifieringar, lagar och konsumenter. Därför deltar SIS i arbetet med att ta fram en ny ISO-standard gällande chain of custody som ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system oavsett bransch.

Ny standard om chain of custody

Det internationella arbetet med den nya standarden inleddes i mars 2017 inom ISO/PC 308 och förslaget initierades av intressenter från banksektorn, livsmedelsindustrin, certifiering och myndigheter i Nederländerna. Den tekniska kommittén 605 Chain of custody för leveranskedjan togs fram för att svenska intressenter ska kunna följa och påverka arbetet.

Det är viktigt med en bred representationen i gruppen, då denna standard ska gälla samtliga produkter och deras värdekedjor. Arbetet med denna standard är nu inne i sin slutfas. Den nya standarden förväntas publiceras under hösten 2020.

Förslag om nytt arbete inom massbalans

Det finns nu förslag om att kommittéarbetet ska fortsätta och utarbeta standarder inom chain-of custody och massbalans. ISO/PC 308 har för närvarande en ad-hoc grupp som belyser frågeställningen.

Ad-hoc-gruppen ska ta fram en rapport som undersöker om det finns behov av ytterligare förtydliganden som t ex en massbalansstandard eller ej. Och är då behovet en generell standard eller handlar det mer om branschspecifika standarder? Vilka olika för- och nackdelar finns om man väljer gå vidare.

Ad-hoc-gruppen ska leverera sin rapport till ISO/PC 308 senast 30/9. Rapporten kommer sedan behandlas på det kommande ISO/PC 308-mötet som kommer genomföras i november eller december 2020.

När ad-hoc gruppens rapport presenterats, och om man där föreslår ett fortsatt arbete, kommer vi på SIS att ordna ett intressentmöte för att bredda deltagandet i den tekniska kommittén.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 22095, Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller
Deltagare 10 företag och organisationer
Arbio AB, STOCKHOLM
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Coop Sverige AB, SOLNA
GS1 Sweden AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Solna
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Perstorp AB, Malmö
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Trioplast Industrier AB, Smålandsstenar
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/PC 308, Chain of custody - General terminology and models
ISO/PC 308/AHG 1, Future of ISO/PC 308
ISO/PC 308/WG 1, Chain of custody
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender
2020
oktober
tis
6
SIS/TK 605
16:00 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se