Standardutveckling · SIS/TK 605

Chain of custody för leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistorien för produkter. Den ger viktig information för miljö-och kvalitetscertifieringar, lagar och konsumenter. Därför deltar SIS i arbetet med att ta fram en ny ISO-standard gällande chain of custody som ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system oavsett bransch.

Det internationella arbetet med den nya standarden inleddes i mars 2017 och förslaget initierades av intressenter från banksektorn, livsmedelsindustrin, certifiering och myndigheter i Nederländerna. Den tekniska kommittén 605 Chain of custody för leveranrskedjan togs fram för att svenska intressenter ska kunna följa och påverka arbetet.

Det är viktigt med en bred representationen i gruppen, då denna standard ska gälla samtliga produkter och deras värdekedjor. Arbetet är nu inne i sin slutfas och ett, vad som kanske blir det avslutande, möte kommer att hållas i månadsskiftet mars/april. Den nya standarden förväntas publiceras under 2020. Det finns dock indikationer om att kommittéarbetet kommer fortsätta för att utarbeta fler standarder framöver.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 22095, Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller
Deltagare 6 företag och organisationer
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Coop Sverige AB, Solna
GS1 Sweden AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Solna
Konsumentverket / KO, Karlstad
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/PC 308, Chain of custody - General terminology and models
ISO/PC 308/WG 1, Chain of custody
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2020
mars
mån
9
TK-möte Stockholm
12:30 - 17:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se