Standard Svensk standard · SS-EN 15385:2007

Förpackningar - Mjuka laminattuber - Provningsmetoder för fastställande av hållfasthet i toppförslutning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the strength of the head welding of flexible laminate tubes. It is applicable to flexible laminate tubes used for packing pharmaceutical, cosmetic, hygiene, food and other household products.

Ämnesområden

Burkar, tuber (55.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningsmaterial, SIS/TK 164/AG 22

Internationell titel: Packaging - Flexible laminate tubes - Test methods to determine the strength of the head welding

Artikelnummer: STD-62928

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-03

Antal sidor: 8