Standard Svensk standard · SS-EN 1186-11

Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 11: Provningsmetod för total migration till blandning av C-märkta syntetiska triglycerider

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1186-11

Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 11: Provningsmetod för total migration till blandning av C-märkta syntetiska triglycerider
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for the determination of the overall migration into fattyfood simulants from plastics materials and articles into a mixture of 14C-labelled synthetic triglyceridesat temperatures above 20 °C and up to, and including, 121 °C for selected times.These methods are suitable for plastics in the form of films and sheets, a wide range of articles orcontainers from which test pieces of a suitable size can be cut and containers and articles that can befilled.The test methods described are applicable to all plastics.

Ämnesområden

Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1186-11

Material och produkter i kontakt med livsmedel - Plast - Del 11: Provningsmetod för total migration till blandning av C-märkta syntetiska triglycerider
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förpackningar, SIS/TK 165

Internationell titel: Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test methods for overall migration into mixtures of C-labelled synthetic triglycerides

Artikelnummer: STD-33033

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 58