Standard Svensk standard · SS-EN 13427:2004

Förpackningar - Tillämpning av Europastandarder inom området förpackningar och förpackningsavfall

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav och en metod enligt vilken en person eller en organisation som ansvarar för att förpackningar eller förpackade produkter släpps ut på marknaden (leverantören) kan använda fem (mandaterade) förpackningsstandarder och en (mandaterad) CEN-rapport (i två delar).

Ämnesområden

Övrigt (13.030.99) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Förpackningar och miljö, SIS/TK 165

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37106

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-08-27

Antal sidor: 27

Ersätter: SS-EN 13427