Standard Svensk standard · SS-EN 13427

Förpackningar - Krav gällande tillämpning av europeiska standarder inom området förpackningar och förpackningsavfall

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13427:2004
Omfattning
I denna europeiska standard specificeras krav och en metod enligt vilken en person eller en organisation som ansvarar för att förpackningar eller förpackade produkter saluförs (leverantören) kan kombinera fem (mandat) förpackningsstandarder och en (mandat) CEN-rapport (i två delar).

Ämnesområden

Förpackningar och distribution Allmänt (55.020)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Artikelnummer: STD-28688

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 19

Ersätts av: SS-EN 13427:2004