Standard Swedish standard · SS-EN 13427

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 13427:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13427

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna europeiska standard specificeras krav och en metod enligt vilken en person eller en organisation som ansvarar för att förpackningar eller förpackade produkter saluförs (leverantören) kan kombinera fem (mandat) förpackningsstandarder och en (mandat) CEN-rapport (i två delar).

Subjects

General (55.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13427

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-28688

Edition: 1

Approved: 10/6/2000

No of pages: 19

Replaced by: SS-EN 13427:2004