Standard Swedish standard · SS-EN 13427:2004

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13427:2004

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar krav och en metod enligt vilken en person eller en organisation som ansvarar för att förpackningar eller förpackade produkter släpps ut på marknaden (leverantören) kan använda fem (mandaterade) förpackningsstandarder och en (mandaterad) CEN-rapport (i två delar).

Subjects

Other (13.030.99) General (55.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13427:2004

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-37106

Edition: 2

Approved: 8/27/2004

No of pages: 27

Replaces: SS-EN 13427