Standard Swedish standard · SS-EN 13427:2004

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar krav och en metod enligt vilken en person eller en organisation som ansvarar för att förpackningar eller förpackade produkter släpps ut på marknaden (leverantören) kan använda fem (mandaterade) förpackningsstandarder och en (mandaterad) CEN-rapport (i två delar).

Subjects

Other (13.030.99) General (55.020)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-37106

Edition: 2

Approved: 8/27/2004

No of pages: 27

Replaces: SS-EN 13427