Standardutveckling · SIS/TK 554

Pooler och spabad

Europeiska standarder med gemensamma krav och riktlinjer för säkerhet, kvalitet och funktion ska hjälpa branschens aktörer vid tillverkning, inköp och försäljning av pooler.

Det är en naturlig del av vårt samhälle att ha tillgång till vatten att leka, simma eller bara vara i. Självklart vill vi att pooler och badanläggningar ska vara säkra att vistas i oavsett om vi badar hemma eller i ett badhus. Idag väljer allt fler att ha en egen swimmingpool i trädgården eller en badtunna på altanen. Då är det viktigt med rätt information om hur poolerna ska skötas och användas.

Standarderna för hemmapooler och offentliga pooler ställer generella krav på funktion, säkerhet, installation, skötsel, användning, produktinformation, uppvärmning, filtrering och vattencirkulation. Därutöver tillkommer specifika krav och provningsmetoder för olika pooltyper som t.ex. markpooler, ovanmarkpooler, badtunnor och spabad. Standardiseringsarbetet berör alla artificiella pooler och spabad för hemmiljö och offentlig miljö samt tillhörande material och utrustning.

Standarderna ger marknaden en vägledning för vad som anses krävas för att dessa produkter ska uppfylla en grundläggande säkerhetsnivå. Standarderna ska bidra till att minimera olycksriskerna för alla, och speciellt för barn.

Målet är också ta fram gemensamma krav för privata och offentliga pooler där det är tillämpbart.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN 13451-11, Utrustning för simbassänger - Del 11: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för höj- och sänkbara golv och skiljeväggar
EN 13451-2:2015/A1, Utrustning för simbassänger - Del 2: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för trappor och trappstegar
EN 13451-3, Utrustning för simbassänger - Del 3: Kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder för inlopp och utlopp samt tillbehör med luft eller vattenflöde
EN 16713-2:2016/A1:2018, Pooler för hemmiljö - Vattensystem - Del 2: Cirkulationssystem - Krav och provningsmetoder
EN 16582-1:2015/A1, Pooler för hemmiljö - Del 1: Allmänna krav inklusive säkerhetskrav och provningsmetoder
EN 13451-1, Utrustning för simbassänger - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
N326 NWI Domestic pools environmental impact , Domestic pools environmental impact - Pool design and use requirements, methodology and classification scale of equipment and functions
Visa fler Visa färre
Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Aqua Level Svenska AB, Diö
Konsumentverket / KO, Karlstad
MG International, Göteborg
Ozone Tech Systems OTS AB, Hägersten
Sweden Hydro Sport AB, Gävle
Sveriges Konsumenter, Stockholm
We Group AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 83, Sports and other recreational facilities and equipment
ISO/TC 83/WG 4, Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools
CEN/TC 136, Sports, playground and other recreational equipment
CEN/TC 136/WG 3, Water slides and water play equipment
CEN/TC 136/WG 8, Swimming pools
CEN/TC 402, Domestic Pools and Spas
CEN/TC 402/WG 1, Pool structure - design, product and installation
CEN/TC 402/WG 2, Pool water circulation, filtration and treatment
CEN/TC 402/WG 3, Mini pools
CEN/TC 402/WG 4, Domestic spas and hot tubs
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Utrustningar och anordningar för sport (97.220) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40) Utomhuskonstruktioner (91.090)