Standard Svensk standard · SS-EN 17164:2018

Klätterväggar i anslutning till vatten i offentliga badanläggningar - Krav på säkerhet och drift

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies safety requirements for climbing/bouldering walls, which are vertical and/or overhanging towards the water area, for use in the water area of swimming pools for public use in addition to the general safety requirements of EN 13451-1. It is therefore advised to read this document in conjunction with EN 13451-1. Requirements for the use, the operation and the maintenance are also specified. This standard is applicable to climbing/bouldering walls in classified swimming pools as specified in EN 15288-1. This standard is not applicable to climbing/bouldering walls in swimming pools for domestic use. This standard has limited application to water areas which consist of segregated areas of rivers, lakes or the sea. It is advised to follow the design, working methods and operational requirements insofar as they are relevant. This standard is not applicable to artificial climbing structures according to EN 12572 (all parts) and to inflatable climbing/bouldering walls according to EN ISO 25649-6. In the aspects which overlap with EN 13451-10 the requirements of this EN standard take precedence over the EN 13451-10. NOTE In this standard, "climbing" and "bouldering" are used synonymously.

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Climbing/bouldering walls for use in the water area of swimming pools of public use - Safety and operational requirements

Artikelnummer: STD-80008571

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-12

Antal sidor: 24