Paket

Paket Lekredskap - efterkontroll

Köp detta paket

Paket: Paket Lekredskap - efterkontroll

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor -...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna...

Paketpris: (229,00 EUR) 2 350 SEK

Normalpris: (314,27 EUR) 3 225 SEK

Du sparar: (85,27 EUR) 875 SEK

 Standarderna för lekredskap syftar till att minimera riskerna för barn att förolyckas eller allvarligt skadas vid lek. De innehåller minimikrav för säkerhet och är ett viktigt verktyg för att bedöma om lekplatsen är säker och för att upptäcka säkerhetsbrister. Standarderna vänder sig till dem som tillverkar och säljer lekredskap, besiktigar lekplatser, utformar eller installerar lekredskap samt ägare och förvaltare av lekplatser.

Detta paket innehåller de grundläggande generella säkerhetskraven för hela lekplatsen, de särskilda kraven för gungor och hur man arbetar med besiktning och underhåll av lekplatsen. Observera att för t.ex., vippgpungor, rutchbanor och linbanor finns specifika standarder som ska tillämpas.

SS-EN 1176-1:2017 - innehåller de allmänna säkerhetskraven och provningsmetoderna och utgör basen för säkerhetstänket på hela lekplatsen. Finns det några farliga öppningar som barn kan fastna i? Hur provas det? Hur ska lekredskapen vara placerade i relation till varandra? Hur högt får det vara innan det krävs en barriär och vad krävs det för underlag på lekplatsen vid olika höjder?

SS-EN 1176-2:2017 – specifika krav för gungor, det allra vanligaste lekredskapet.

SS-EN 1176-7:2008 - ger vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift. Vad innebär t.ex. rutinmässig visuell kontroll, funktionskontroll och besiktning? Hur ska det dokumenteras och vilka rutiner är lämpliga?

Pressmeddelande: Säkrare lek i lekparkerna – och lika roligt!


Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)