Standard Svensk standard · SS-EN 16713-2:2016

Pooler för hemmiljö - Vattensystem - Del 2: Cirkulationssystem - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16713-2:2016

Pooler för hemmiljö - Vattensystem - Del 2: Cirkulationssystem - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for circulation systems and is applicable to equipment used in domestic swimming pools and designed for the circulation of water (introduction and/or extraction). This standard applies for swimming pools as defined in EN 16582-1 and will be read in conjunction with it. This standard does not apply to: — pools for public use covered by EN 15288-1; — spas for domestic or public use; — paddling pools according to EN 71-8; — pre filtration; — natural and nature like pools. NOTE For filtration systems see EN 16713–1 and for treatment systems EN 16713–3.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16713-2:2016

Pooler för hemmiljö - Vattensystem - Del 2: Cirkulationssystem - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Domestic swimming pools - Water systems - Part 2: Circulation systems - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8018889

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 40